سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
روا نشدن حاجت ، آسانتر ، تا آن را از نا اهل خواستن . [نهج البلاغه]